LT EN
telematika sistema, sujungianti ryšių priemones ir skaitmeninę techniką
Originalo forma telematics
Susiję žodžiai telekomas, teleksas, teletabis, teletekstas, televitrina, telematinis

Vartosenos pavyzdžiai

Šiuo metu šioje srityje svarbiausi Europos Bendrijos priimti teisės aktai yra Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1513/2002/EB(5), Tarybos sprendimas 2002/834/EB(6) ir Tarybos sprendimas 2002/835/EB(7). Jie daugiausia taikomi pagrindiniams moksliniams tyrimams (atliekamiems universitetuose, mokslo institutuose) bei tiek moksliniams tyrimams, tiek technologijų plėtrai, susijusiai su aeronautika bei telematika, įskaitant oro eismo valdymo sistemas ir įrangą. Žin. 2006, Nr. 74-2824, tarptautinio dokumento protokolas.

Telematika – sistema, sujungianti ryšių priemones ir skaitmeninę techniką. Komiteto išvada, 2008-07-09.

Šios veiklos kryptys bus įgyvendinamos pagal šias priemones: – į krovinių vežimą orientuoto Europos tinklo sukūrimą; į ERTMS diegimo skatinimą bei pagalbą ją diegiant ir technines sąveikos specifikacijas į telematikos priemones (STI TAF). EK komunikatas, 2008-09-08.