LT EN
bestas tas, kuris geriausias, iskirtinis, geidiamiausias; geriausi? dain? rinkinys
Originalo forma best

Vartosenos pavyzdžiai

Su tam tikra ilyga „Song book galima vadinti bestu. Ne vien Rock & Pop 1993.

Dar viena grup?s daina pripainta bestu. vie. inf.

Nors ir perkop?s 10 000 kopij? tira?, „Foje „bestas ir toliau stabiliai perkamas albumas. delfi.lt 2002.

Bestas yra geriausiu gabalu rinkinys, be jokios temines koncepcijos. intern. kom. 2005.

Po Nauj?j? met? su „Siela prad?sime?rain?ti dvigub? album? – „best?. alfa.lt inf. 2010.