LT EN
globalizacija visą pasaulį apimančios rinkos susikūrimas
Originalo forma globalisation
Susiję žodžiai globalėti, globetroteris, globalėti

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos pašto sektoriaus plėtrai didžiausią poveikį darys eurointegracijos ir globalizacijos procesai, informacinių technologijų plėtra. Žin., 2004, Nr. 13-382, LRV nutarimas.

Aplinkos problemos nepaiso politinių sienų, o dėl globalizacijos didėja būtinybė aplinkos klausimus spręsti tarptautiniu lygiu. EK komunikatas, 2006-01-25.

Žuvininkystės globalizacija skatina aktyviau dalyvauti ES, regioninių ir tarptautinių žuvininkystės organizacijų darbe, naudojant ir tausojant pasaulio vandenyno žuvų išteklius, keistis žvejybos kvotomis, bendradarbiauti investicijų ir inovacijų srityse. Žin. 2007, Nr. 76-3014, LRV nutarimas.

Pripažindama globalizacijos poveikį ES ekonomikai, Lietuva pirmiausia akcentuoja gerą rinkų (prekių, paslaugų, darbo ir kapitalo) funkcionavimą ES viduje, sukuriant tinkamą konkurencingumo atspirties tašką ES įmonėms. Komiteto nuomonė, 2008-02-06.