LT EN
startinis susijęs su pradžia
Originalo forma < start
Atitikmenys pradinis, pirminis
Susiję žodžiai startas

Vartosenos pavyzdžiai

Startinis lesalas - lesalas, skirtas pakaitiniam ir mėsai auginamam paukščių prieaugliui pirmosiomis jų auginimo dienomis. Žin. 2000-07-21, Nr. 60-1788, įsakymas.

Dėl pačių prasčiausių startinių sąlygų 2004 m. ir, galimas daiktas, net vėlesniais metais tikėtinas didesnis nominalusis deficitas negu numatytas programoje. ES Ministrų Tarybos nuomonė, 2004-02-10.

Pripažįstama, kad valstybių narių startinė padėtis dalyvavimo, sektoriaus kokybės, finansavimo ir jo plėtojimo atžvilgiu yra nevienoda. EK komunikatas, 2007-09-27.