LT EN
komercializacija pritaikymas veiklai, iš kurios siekiama pelno
Originalo forma < commercium
Susiję žodžiai komercinimas, komercinti, komercializavimas

Vartosenos pavyzdžiai

[...] išsaugoti autentišką Jurgaičių piliakalnio, vadinamo Kryžių kalnu, aplinką, ieškoti efektyvesnių būdų tinkamam eksponavimui ir jo sakralios erdvės išsaugojimui, aplinkos komercializacijos mažinimui. Informaciniai pranešimai, 2007-11-09, Nr. 87-1209, sprendimas.