LT EN
biometrika biol. tyrimų planavimo ir duomenų apdorojimo matematinės statistikos metodais būdų visuma (Interleksis)
Originalo forma < bio + metriā
Susiję žodžiai biometrija, biometrikas, biometrinis

Vartosenos pavyzdžiai

Komisija priėmė sprendimą, nustatantį valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų technines specifikacijas. EK komunikatas, 2007-07-03.

Jei kitoms biometrikos rūšims reikalinga specialūs prietaisai bei sukurti atitinkamą infrastruktūrą (pvz., piršto antspaudai), tai balso biometrikai to nereikia. intern. inf. 2008.

Į elektroninę laikmeną įrašyti duomenys apsaugomi laikantis 2006 m. birželio 28 d. Europos Komisijos sprendimo Nr. K(2006) 2909, kuriame nustatytos valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų techninės specifikacijos, priedo reikalavimų. Žin. 2008, Nr. 88-3536, įsakymas.