LT EN
lyderiauti pirmauti
Originalo forma lead
Susiję žodžiai lyderiavimas, lyderis

Vartosenos pavyzdžiai

Prireikus, Komisija gali naudoti ir kitus koncentracijos matus, pavyzdžiui, koncentracijos koeficientą, kuris matuoja mažo skaičiaus (paprastai – trijų ar keturių) rinkoje lyderiaujančių įmonių bendrą rinkos dalį. 2004-02-05, ESMT gairės.

teisės subjektai, siekiantys tapti integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių lyderiais, įsipareigoja vėliau naudoti juose gautus rezultatus, skirti piniginius įnašus „Švaraus dangaus" bendrosios įmonės eksploatavimo išlaidoms padengti proporcingai visam jos biudžetui ir skirti įnašus integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padaliniams, kuriuose jie lyderiauja. 2007-06-13, EK pasiūlymas.