LT EN
subkontraktavimas paslaugų pirkimas sutartyje numatytos veiklos daliai atlikti
Originalo forma < sub-, contractus

Vartosenos pavyzdžiai

Viešųjų institucijų, o ypač asocijuotų verslo struktūrų, inicijuojami projektai prisidės prie spartesnės SVV bendradarbiavimo tinklų (subkontraktavimo, tiekimo grandinių ir t.t.) ir klasterizacijos plėtros. Žin., 2004, Nr. 123-4486, LRV nutarimas.