LT EN
komercializavimas prekių naudojimas siekiant gauti pelną
Originalo forma < commercium
Susiję žodžiai komercializacija

Vartosenos pavyzdžiai

Komercializavimas – prekių naudojimas siekiant gauti pelną. Priėmė LRS, 2006-06-08.