LT EN
eutrofikuoti kisti dėl cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo junginių, pertekliaus
Originalo forma < eutrophia
Susiję žodžiai eutrofikacija

Vartosenos pavyzdžiai

Dėl intensyvaus prastos kokybės mineralinių trąšų naudojimo tuo laikotarpiu labai padidėjo pasklidusi žemės ūkio tarša, todėl dauguma paviršinių vandens telkinių ir nemaža dalis gruntinių vandenų stipriai eutrofikuoti. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Dėl gausaus prastos kokybės mineralinių trąšų naudojimo daugelis paviršinių vandens telkinių ir nemaža dalis gruntinių vandenų stipriai eutrofikuoti. Žin. 2008, Nr. 19-685, LRV nutarimas.