LT EN
multimodalus apimantis dvi ar daugiau (pvz., transporto) rūšių
Originalo forma multimodal
Kitos formos multimodalinis
Atitikmenys daugiarūšis
Susiję žodžiai intermodalumas, intermodalus, modalus, multifrisbis, multimodalumas

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos teritorijos strateginę svarbą Baltijos jūros regione patvirtina ją kertantys prioritetiniai tarptautiniai transporto koridoriai:
· I Kretos multimodalinis automobilių transporto koridorius, arba Via Baltica (Helsinkis-Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva),
· I A Kretos multimodalinis automobilių transporto koridorius, arba Via Hanseatica (Ryga-Karaliaučius-Gdanskas). Žin. 2002, Nr. 110-4852, LRS nutarimas.

Plėtojamas Klaipėdos uostas, didėja jo konkurencingumas tarp kitų rytinės Baltijos uostų, atsiranda didesnės galimybės naudoti ekologiškai švaresnį vandens transportą, plėtoti multimodalinį pervežimą. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.
Dokumento, kuris gali būti naudojamas kaip multimodalus vežimo dokumentas, jungiantis pavojingų krovinių deklaraciją ir konteinerio sukrovimo sertifikatą, formos pavyzdys. Žin. 2004, Nr. 91-3349, sutartis.

Sujungimo vietos, įskaitant jūrų uostus, vidaus uostus ir intermodalius terminalus, yra būtinos siekiant sujungti skirtingas transporto rūšis į multimodalų tinklą. [...] Projektai turi prisidėti prie: eismo integravimo į transeuropinį transporto tinklą arba į multimodalaus transporto sistemą. [...] Projektas Nr. 8, įtrauktas į 1994 m. Eseno Europos Vadovų Tarybos sąrašą, turėtų tapti multimodalia Portugalijos/Ispanijos jungtimi su likusia Europos dalimi. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas 1346/2001.

Tarp bendro intereso projektų, išvardytų I ir II prieduose, su multimodaliu transportu ir naujais eismo valdymo būdais susijusiems projektams skiriamas specialus dėmesys, kad būtų užbaigtas tinklas. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas 1692/96/EB.