LT EN
segmentavimas skirstymas į segmentus (džn. apie rinką)
Originalo forma segmentum
Susiję žodžiai segmentacija, segmentacija, segmentuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Rinkos segmentavimo principai ir požymiai. Žin. 2003, Nr. 5-228, įsakymas.

Analizuoja rinkos pobūdį, įskaitant sektoriaus pramoninį ir ekonominį segmentavimą (pagrindiniai gamintojai, jiems priklausančios rinkos dalys, importas ir pan.). 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Reikalauja, kad įmonė atsižvelgtų į kitą, žemesnįjį, vidaus segmentavimo lygį, nustatydama atskaitomybėje pateiktinus segmentus. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

Segmentavimas
Apskaičiuodamos techninius atidėjinius draudimo ir perdraudimo įmonės savo draudimo ir perdraudimo įsipareigojimus suskirsto į vienodos rizikos grupes, bent jau pagal veiklos kryptis. Direktyva, 2008-02-26.