LT EN
konsoliduoti jungti, sujungti, subendrinti
Originalo forma consolidare
Susiję žodžiai konsolidacija, konsolidavimas, konsoliduotas

Vartosenos pavyzdžiai

Jeigu konsoliduojant finansines ataskaitas buvo taikytos šio straipsnio 8 dalies nuostatos, tai turi būti nurodyta konsoliduotojų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Žin. 2001, Nr. 99-3517, įstatymas.

Ataskaita galėtų būti unikali Europos Sąjungos ir valstybių narių politikos priemonė, sudaranti joms galimybes toliau stiprinti Europos civilinės saugos sistemą ir konsoliduoti jų prisiimtus solidarumo įsipareigojimus. EK komunikatas, 2004-10-20.

Trečia, 2006 m. pateikti pasiūlymą konsoliduoti tris direktyvas dėl titano dioksido pramonės atliekų. EK komunikatas, 2005-12-21.

ES reformų sutarties Protokolas dėl bendrojo intereso paslaugų pirminėje ES teisėje konsoliduoja tarp Valstybių Narių pasiektą konsensusą šiuo klausimu. Priėmė LRS, 2008-02-06.

Konsoliduojant
žemę, pirmenybė bus teikiama ūkių struktūros gerinimui, racionaliam gamtos išteklių naudojimui (įskaitant saugomas teritorijas), viešiesiems poreikiams ir kaimo infrastruktūros plėtrai. [...] Žemė Lietuvoje konsoliduojama žemės sklypų savininkų savanoriškumo principu. Žin. 2008, Nr. 18-635, LRV nutarimas.

Į konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą neįtraukiama konsoliduojamų subjektų grynojo turto dalis, susidariusi iki jų įsigijimo dienos. Žin. 2008, Nr. 143-5726, įsakymas.