LT EN
intervencija įsikišimas į ką nors; darymas kam nors įtakos norint pasiekti kokį nors tikslą; ek. valstybės kišimasis į ekonomiką, ek. procesų reguliavimas (Interleksis)
Originalo forma interventio
Susiję žodžiai intervencinis, intervencinis

Vartosenos pavyzdžiai

Projekto 4 straipsnio 4 punktą siūlome perredaguoti, vaiko atskyrimas nuo šeimos t.b. kraštutinė intervencija. Komiteto išvada, 2007-05-04.

Nesėkmingas skambutis – ryšys, kai telefono skambutis buvo sėkmingai sujungtas, bet į jį nebuvo atsakyta arba buvo tinklo valdymo intervencija. Įstatymo projektas, 2007-12-29.

Šiuo požiūriu siūlomas teisės aktas apsiriboja minimalia intervencija į nacionalines teisines sistemas, tad nėra jokio pagrindo jį vertinti kaip neatitinkantį proporcingumo principo. Komiteto išvada, 2008-01-10.

Tokia valstybės intervencija į eksporto kreditų sritį skatintų komercinius bankus mažinti palūkanas bei didinti kreditavimo apimtis. Įst. pr. aiškinamasis raštas, 2002-01-22.

Tikslinga stiprinti struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo intervencijos subsidiarumą ir proporcingumą. [...] Pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybės narės pirmiausia turėtų atsakyti už intervencijos įgyvendinimą ir kontrolę. [...] Siekiant užtikrinti fondų intervencijos veiksmingumą, nešališkumą ir tvarų poveikį, turėtų būti numatytos nuostatos, garantuojančios ilgalaikes investicijas į verslą ir neleidžiančios naudotis šiais fondais siekiant pernelyg didelio pranašumo. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.