LT EN
repistas tas, kuris kuria ir atlieka repo muziką
Originalo forma < rap
Susiję žodžiai reperis

Vartosenos pavyzdžiai

Bare televizorius burzgia ir atakuoja vaizdu, bet „Marijai Selestei" pritaria tik varganai atrodantys lietuviai repistai. LR 1996.