LT EN
geoobjektas geografinėje erdvėje esantis natūralus arba urbanistinės kilmės objektas
Originalo forma geoobject

Vartosenos pavyzdžiai

Geografinėje erdvėje išsidėstę natūralūs (upės, augalija) arba urbanistinės kilmės (keliai, vamzdynai, pastatai) objektai – geoobjektai – sudaro realų pasaulį. Geoobjektais galima apibrėžti ir neapčiuopiamus objektus (horizontales, ašines kelių linijas, rinkimines apygardas, žemės sklypus). Žin. 2001, Nr. 41-1442, įsakymas.

Vykdyti pirminį ir vienkartinį geoobjektų ir reiškinių registravimą, organizuoti operatyvų išsamių duomenų apie objekto būklės pasikeitimus atnaujinimą. Žin. 2004, Nr. 177-6535, LRV nutarimas.

Duomenys skaitmeninėse laikmenose pateikiami išsaugant grafinę ir atributinę informaciją apie geoobjektus. Žin. 2005, Nr. 60-2154, įsakymas.

Atsižvelgiant į mastelį, geoobjektai koduojami pagal Integruotos georeferencinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Žin. 2005, Nr. 109-3997, įsakymas.