LT EN
mikrokreditavimas mažų paskolų verslininkams ar labai mažoms įmonėms teikimas
Originalo forma microcrediting
Susiję žodžiai mikrokreditas

Vartosenos pavyzdžiai

Be garantijų arba kryžminių garantijų, taip pat galėtų būti numatyta papildoma pagalba finansiniams tarpininkams, ypač mikrokreditavimo srityje. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Mikrokreditavimui skirtos lėšos – mikrokreditavimui naudojamos PHARE lėšos, pervestos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą kaip Ministerijos specialiosios programos pajamų įmokos. Mikrokreditavimas – banko vykdomas mikrokreditų teikimas MVĮ, panaudojant Ministerijos specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas, skirtas mikrokreditams teikti. Žin. 2006, Nr. 60-2165, įsakymas.

Kontroliuoti ir vertinti vykstantį smulkaus ir vidutinio verslo mikrokreditavimo procesą ir prireikus numatyti mikrokreditavimo plėtrą, šiuo tikslu parengti atitinkamus teisės aktus. 2007-12-27, priėmė LRV.