LT EN
draiveris1 specialios paskirties programa, sukurianti tam tikr? abstrakcijos lygmen?, vykdant tam tikrus veiksmus, daniausiai - kreipiantis ? ?renginius ar duomenis.
Originalo forma driver
Kitos formos driver
Susiję žodžiai draivas, draiveris2, drive, drive-in, makdraivas, test-draivas

Vartosenos pavyzdžiai

Parduodamas hiper-W tvarkiklis (driver). LR 1995.

„Memphis sistemoje numatytos tvarkykl?s („draiveriai) dirbantiems su juosteli? atmintin?mis. LR 1997.

Daugiau nauj? procesori?, modem? ir kitokios aparat?ros tvarkykli? (drivers). Veidas 2000.

Draiveri? instaliacija vyksta per internet?. intern. kom. 2004.

Draiveris (i angl. driver liet. tvarkykl?, rinkmena, valdykl?) - specialios paskirties programa, sukurianti tam tikr? abstrakcijos lygmen?, vykdant tam tikrus veiksmus, daniausiai - kreipiantis??renginius ar duomenis. Skirtingai, nei daugelis kit? program?, draiveriai n?ra skirti tiesioginiam darbui su vartotoju, o pasiekiami tik per kitas, taikom?sias programas arba kitus draiverius . Vikipedija, intern. inf. 2008.

O viena didiausi? problem? buvo ta, kad iems kompiuteriams tr?ko rift? su lietuvikomis raid?mis, taip pat nebuvo ir klaviat?ros tvarkykli? (angl. driver ), teksto keitikli? (angl. converter). Versus (intern.) 2008.

Sutvarkysime J?s? kompiuterio programin??rang? ir tvarkykles („draiverius). r. 2010.