LT EN
driblingavimas kamuolio varymasis specialia technika (apie krepin? ar futbol?)
Originalo forma dribling
Susiję žodžiai driblingas, driblinguoti, driblinti

Vartosenos pavyzdžiai

driblingavimas pulteliu. intern. kom. 2008.

Pasai? niekur, driblingavimas d?l driblingavimo ir dar r?kia ant komandos draug?, kad anie kak? prastai daro. intern. inf. 2014.