LT EN
prospect turintis perspektyvą tapti klubo nariu
Originalo forma prospect

Vartosenos pavyzdžiai

Aktyviai dalyvaujantis klubo veikloje hangeround po kurio laiko tampa prospect – turinčiu perspektyvą tapti tikruoju nariu. LA 1999.