LT EN
oficininis vaistinėje pagamintas vaistas, skirtas tiesiogiai pacientams
Originalo forma officinic
Susiję žodžiai oficina

Vartosenos pavyzdžiai

Oficininis vaistas – vaistas, paruoštas vaistinėje pagal farmakopėjos nuostatas ir skirtas tiesiogiai pacientams, aprūpinamiems iš šios vaistinės. Žin., 2002, Nr. 41-1554, įsakymas.

Registro objektas - gaminami, importuojami ar kitaip tiekiami į rinką, eksportuojami veterinariniai vaistai, išskyrus [...] vaistus, pagamintus vaistinėje pagal farmakopėjos nuostatas ir skirtus tiesiogiai galutiniam naudotojui (oficininius vaistus). Žin. 2003, Nr. 5-230 , įsakymas.

Mažmeninės prekybos įmonė (toliau – veterinarijos vaistinė) - juridinis asmuo, turintis teisę verstis vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimu, laikymu, magistrinių ir oficininių vaistų gamyba bei prekyba. Žin. 2004, Nr. 43-1434, įsakymas.

Oficininis veterinarinis vaistas – veterinarijos vaistinėje pagal farmakopėjos nuostatas pagamintas veterinarinis vaistas, kuris skirtas tiesiogiai gyvūnams, aprūpinamiems iš tos veterinarijos vaistinės. Žin. 2008, Nr. 128-4912.