LT EN
sertifikavimas tam tikra kokybės ar kilmės nustatymo procedūra
Originalo forma < certificat
Susiję žodžiai desertifikavimas, sertifikacija, sertifikatas, sertifikuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Laivybos įmonių ir laivų sertifikavimo tikslas - patvirtinti, kad laivybos įmonės ir laivų saugios laivybos valdymo sistema atitinka Lietuvos Respublikos saugios laivybos valdymo sistemos bei Tarptautinio saugaus laivų eksploatavimo ir taršos prevencijos valdymo kodekso reikalavimus. Žin, 2000, Nr. 75-2264, įstatymas.

Sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikacijos įstaiga patvirtina, kad produktas, gamybos procesas atitinka nustatytus reikalavimus. Žin. 2002, Nr. 84-3658, įsakymas.

Sertifikavimo įstaiga, gavusi pareiškėjo prašymą, per 30 kalendorinių dienų priima sprendimą dėl patikros atlikimo. Žin. 2007, Nr. 126-5142, įsakymas.

Žemės ūkio atveju metinis sertifikavimas nuo 2007 finansinių metų apima tinkamą mokėjimo agentūrų vidaus kontrolės procedūrų veikimą, sertifikavimo institucijos taip pat privalo tikrinti ir tvirtinti kontrolės statistiką bei patikras atlikus mokėjimus. EK komunikatas, 2008-02-27.

Dėl galimo nelegalaus gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų importo kontrolės režimo centruose ir pagal teisinę sistemą reikalaujama trečiųjų šalių ir trečiųjų šalių įstaigų patvirtinimo vykdant oficialų importo sertifikavimą bei atliekant privalomus patikrinimus pasienio kontrolės postuose. Žalioji knyga, 2007-07-16.