LT EN
klasterinis susij?s su klasteriu; klasterio
Originalo forma clusterial
Susiję žodžiai klasterizuoti, klasteris

Vartosenos pavyzdžiai

Daugelis operacini? sistem? turi klasterin? disk? strukt?r?. LR 1999.

Klasterinis projektas – tai ilgalaik? strategin?s reikm?s pramonin? iniciatyva, kurios tikslas sukurti paangias technologijas Europos konkurencingumui didinti. in. 2007, Nr. 122-5030,?sakymas.