LT EN
klasterinis susijęs su klasteriu; klasterio
Originalo forma clusterial
Susiję žodžiai klasterizuoti, klasteris

Vartosenos pavyzdžiai

Daugelis operacinių sistemų turi klasterinę diskų struktūrą. LR 1999.

Klasterinis projektas – tai ilgalaikė strateginės reikšmės pramoninė iniciatyva, kurios tikslas sukurti pažangias technologijas Europos konkurencingumui didinti. Žin. 2007, Nr. 122-5030, įsakymas.