LT EN
ekstemporalus skirtas ar gaminamas konkrečiam atvejui
Originalo forma extemporalis
Atitikmenys kartinis

Vartosenos pavyzdžiai

Išimties atveju, kai nėra gyvūnui reikalingo registruoto veterinarinio vaisto, veterinarijos gydytojui ar jam asmeniškai atsakant, vienam ar labai mažam skaičiui ūkio gyvūnų, siekiant sumažinti neleistinas jų kančias, galima skirti: [...] vaistą, nenurodytą 11.2 punkte, paruoštą prieš naudojimą (ekstemporaliai) asmens, kuriam leidžiama tai daryti pagal galiojančius LR įstatymus, remiantis receptinių veterinarinių vaistų išdavimo sąlygomis. Žin. 2002, Nr. 41-1554, įsakymas.

Jeigu į ekstemporaliai pagaminto vaistinėje vaisto sudėtį įeina bent viena vaistinė medžiaga, įrašyta į kainyną, kompensuojama visa sudėtinio vaisto kaina. Žin. 2003, Nr. 58-2623, įsakymas.

Ekstemporalus vaistinis preparatas – vaistinėje pavieniam pacientui pagal gydytojo receptą ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos užsakymą pagamintas vaistinis preparatas (kartinis vaistinis preparatas) ar pagal vaistinio preparato aprašą pagamintas vaistinis preparatas (aprašinis vaistinis preparatas). Žin. 2006, Nr. 78-3056, įstatymas.

Vaistininko padėjėjo profesinė kompetencija apibrėžiama įgytomis žiniomis apie: [...] vaistinių preparatų gamybai naudojamų vaistinių medžiagų tapatybę, ekstemporaliai pagamintų vaistinių preparatų analizę ir tyrimų vertinimą. Žin. 2007, Nr. 37-1392, įsakymas.