LT EN
internalizuoti valstybinio reguliavimo priemonėmis įkaičiuoti į kainą tam tikrus (išorinius, socialinius) kaštus
Originalo forma internalize
Susiję žodžiai internalizacija, internalizavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybės paramos atsinaujinančiosios energijos šaltiniams būtinumas pripažįstamas Bendrijos rekomendaciniuose nurodymuose dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai, kuriuose be kitų galimybių atkreipiamas dėmesys į būtinybę internalizuoti (perimti) elektros gamybos išorės sąnaudas. Direktyva, 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr.1.

Skatinsime, įgyvendinsime ir peržiūrėsime strategijas, skirtas sveikatos ir aplinkos išorės kaštams dėl transporto veiklos internalizuoti. Žin. 2005, Nr. 87-3276, įsakymas.

Tvaraus transporto politika turėtų spręsti didėjančių eismo apimčių ir grūsčių, triukšmo bei taršos lygių problemą ir skatinti taikyti aplinkos neteršiančias transporto rūšis bei visiškai internalizuoti socialinius ir aplinkos apsaugos kaštus. Direktyva, Oficialusis leidinys L, 2006-06-09, Nr. 157.

Patirtis parodė, jog mokesčiai kaip priemonė internalizuoti išorės išlaidas, yra veiksminga energijos vartojimo efektyvumo skatinimo priemonė. EK komunikatas, 2006-10-19.

Internalizuojant išorės sąnaudas siekiama parodyti, kokia yra tinkama kaina, tam kad transporto naudotojai padengtų dėl jų elgesio patiriamas sąnaudas ir taip, norėdami jas sumažinti, būtų skatinami keisti elgseną. [...] Išorės sąnaudos dėl eismo įvykių turėtų būti internalizuojamos pasitelkiant metodus, kuriuose atsižvelgiama į rizikingą elgseną (viršytas greitis, vairavimas neblaiviam), taip skatinant ją keisti. [...] Persvarstant Direktyvą 1999/62/EB bus sudaryta galimybė internalizuoti kelių transporto, konkuruojančio su geležinkelių transportu, išorės sąnaudas. EK komunikatas, 2008-07-08.

Esami kelių mokesčiai pasirodė esą nepakankamai veiksmingi, kad būtų galima internalizuoti krovininio kelių transporto išorinius kaštus. Direktyva, 2008-07-08.