LT EN
strategija veiksmų planas arba schema tikslui įgyvendinti (Vikipedija)
Originalo forma strategia
Susiję žodžiai strateginis

Vartosenos pavyzdžiai

Valstybės tarnautojų mokymo valstybės strategiją nustato Vyriausybė. Institucijos ir įstaigos, vadovaudamosi valstybės strategija, nustato savo valstybės tarnautojų mokymo prioritetus. Žin. 1999, Nr. 66-2130, įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1625 (Žin., 2001, Nr. 110-4006) buvo patvirtinta Informacijos technologijų saugos valstybinė strategija, kuri skirta vykdyti informacijos technologijų saugos teisinio reglamentavimo plėtrą bei nustatyti bendruosius duomenų saugos reikalavimus pagal duomenų kategorijas, atsižvelgiant į tarptautinius standartus. Žin. 2002, Nr. 23-871, įsakymas.

Siekiant, kad tais daliniais darbais būtų užtikrinta visiška sąveika, jie turi būti paremti nuoseklia įgyvendinimo strategija. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Pirmame dabar gerai parengto Komisijos metinės politikos ciklo etape ši metinė politikos strategija nustato 2006 m. politikos prioritetus, nurodo iniciatyvas, padėsiančias juos realizuoti, ir patvirtina biudžeto politikos struktūrą, kad prioritetams būtų skirti būtini ištekliai. EK komunikatas, 2005-03-02.