LT EN
kolegija aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą
Originalo forma collegium
Susiję žodžiai koleginis

Vartosenos pavyzdžiai

Kolegija yra valstybinė aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą bei plėtojanti taikomuosius mokslinius tyrimus ir veiklą. Žin. 2003, Nr. 19-834, įsakymas.

Aukštosios mokyklos yra dviejų tipų – universitetai ir kolegijos. [...] Daugiau kaip pusė kolegijos dėstytojų turi turėti ne mažiau kaip 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje. Praktinė patirtis turi būti tobulinama kolegijos nustatyta tvarka. Dalykus, kuriuos kolegijose turi dėstyti mokslo laipsnį turintys dėstytojai, nustato studijų krypčių reglamentai. 2008-03-18, įstatymo projektas.

Tv i r t i n u: 1. Viešosios įstaigos Socialinių mokslų kolegijos parengtas valstybės tarnautojų mokymo programas. Žin. 2008, Nr. 43-1624, įsakymas.

Reorganizuoti Vilniaus technikos kolegiją prijungiant prie Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos. Žin. 2008, Nr. 91-3635, LRV nutarimas.

Universitete (akademijoje, seminarijoje, aukštojoje mokykloje) vyrauja studijos pagal universitetinių studijų programas, kolegijoje – pagal neuniversitetinių studijų programas. Žin. 2008, Nr. 112-4277, įsakymas.