LT EN
medializacija labai glaudi sąsaja, gausus medijų naudojimas
Originalo forma medialization
Susiję žodžiai masmedija, mediacija, mediatorius, medija, mediologija, multimedija, videomedija

Vartosenos pavyzdžiai

Komunikacijos sąvokos korekciją, kuri atitiktų informacinės visuomenės realybę ir susietų dvasines kategorijas su technine medializacija (vok. Mediatisierung). inter. inf. 2005.

To priežastys: „išsilavinusios viduriniosios klasės" ištirpimas struktūrose, mokyklinės programos pokyčiai, visuomeninės diskusijos „medializacija". intern. inf. 2006.