LT EN
inovatyvus naujoviškas, susijęs su inovacijomis, paprastai technologijų
Originalo forma innovatio
Susiję žodžiai inovacija, inovacinis, inovatyvumas

Vartosenos pavyzdžiai

Projektas sukurs papildomą aukštesnės kokybės kvalifikaciją, daugiau naujų nuolatinių darbo vietų, leis apmokyti daugiau dalyvių, padės ugdyti gebėjimus, sukurs inovatyvią mokymo, profesinio orientavimo metodiką ir kt. Žin. 2004, Nr. 41-1349, įsakymas.

Siūlo pateikti įstatymo projekto 2 straipsnio 6 dalyje naudojamo žodžio „inovatyvus " apibrėžimą. Nepritarti. Žodis „inovatyvus " suprantamas jo bendrine reikšme, nėra poreikio ji apibrėžti kaip atskirą sąvoką. Komiteto išvados projektas, 2006-05-30.

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną kriterijų. Žin. 2007, Nr. 110-4528, įsakymas.

Be to, 2003 ir 2004 m. daugeliui naujų EIF pasiūlymų dėl investicijų įtakos turėjo vertybinių popierių biržų nuosmukis ir iš naujo atliktas inovatyvių greitai augančių verslo sričių įvertinimas. EK ataskaita, 2007-05-04.

Inovatyvių mažų ir vidutinių įmonių (toliau - MVĮ) finansavimas daugelio finansuotojų laikomas rizikinga veikla. Aiškinamasis raštas, 2007-09-24.

Bendromis vertybėmis pagrįstų Europos šalių švietimo sistemų įvairovė - puikus inovatyvių sprendimų ir gerosios patirties šaltinis. EK komunikatas, 2008-07-03.