LT EN
Dalintis Facebook'e

Apie bazę

Naujųjų skolinių duomenų bazėje (NSDB) pateikiama informacija apie viešuose rašytiniuose tekstuose nuo Nepriklausomybės atkūrimo vartojamus įvairių kalbų žodžius. Į NSDB įtraukta daugiau kaip 2000 antraštinių žodžių – naujųjų skolinių ir jų kamienų darinių su lietuviškomis priesagomis – ir per 8000 jų vartosenos iliustracijų iš spaudos, interneto, kitų viešosios informacijos šaltinių, valstybės dokumentų (apie šaltinius žr. sk. „Šaltiniai“). Tai tęstinė, naujais faktais pildoma bazė, todėl jos žodžių skaičius ilgainiui keičiasi.
 
Naujaisiais skoliniais Naujųjų skolinių duomenų bazėje (NSDB) laikomi leksikos vienetai, atėję į lietuvių kalbą per paskutinius porą dešimtmečių ir neįtraukti į ankstesnius tarptautinių žodžių žodynus, pirmiausia, į paskutinį sovietmečiu išleistą „Tarptautinių žodžių žodyną“ (1985). Prie naujųjų skolinių dar priskiriami žodynuose fiksuoti, bet naujos reikšmės tarptautiniai žodžiai ir iki tol plačiau nevartoti skoliniai. Naujieji skoliniai – tai bendriniai žodžiai arba kaip bendriniai vartojami pavadinimai, adaptuoti pagal lietuvių kalbos rašybos ir morfologijos taisykles arba pasidaryti iš skolintų kamienų su lietuvių kalbos priesagomis, taip pat neadaptuoti žodžiai, žodžių dėmenys, pastovios reikšmės junginiai, žodžių trumpiniai ar raidinės santrumpos, – spėtina, pradėti vartoti lietuviškoje spaudoje ir kituose viešuose tekstuose ne anksčiau kaip praėjusio šimtmečio 9 deš. pabaigoje.
 
NSDB skirta:

● Informacijai apie skolinius teikti:
 
kiek įmanoma, prie skolinių nurodoma reikšmė, originalo forma, vartosenoje rasti atitikmenys, rašybos variantai, formaliai susiję (tą patį skolintą kamieną turintys) žodžiai ir pateikiama vartosenos pavyzdžių su šaltinio nuoroda.
 
● Automatinei duomenų atrankai ir rūšiavimui:

NSDB galima atlikti skolinių grupių paiešką pasirinktais pjūviais – pagal skolinto žodžio klasę, to paties kamieno skolinius, kilmės kalbą, temines grupes, vartosenos sritis, morfologinį ir rašybos adaptavimą tekste, grafinį išskyrimą ir kt.

● Skatinti bendradarbiauti su tyrėjais:

vartotojai kviečiami pildyti bazėje teikiamą informaciją - siūlyti naujus įrašus ar tikslinti esamus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad NSDB nėra nei žodynas, nei skolinių norminimo priemonė. Ji tik atspindi paskutinių dešimtmečių viešosios rašytinės kalbos naujoves. Be abejo, privatesnėje, specializuotoje vartosenoje skolinių būtų ir įvairesnių (ypač slengo), ir daugiau. NSDB pagrindu galima vertinti tik skolinių vartosenos polinkius, nes skolinių, kaip ir savų žodžių, vartoseną kasdien formuoja ir keičia tūkstančiai naujų tekstų. Konkretaus žodžio aprašymo dėl šaltinių apimčių ir nuolatinio vartosenos kitimo neįmanoma pateikti išbaigto ir reprezentatyvaus. Sudarant NSDB iš esmės to ir nesiekta, todėl bet kokias NSDB pagrindu daromas išvadas reikėtų formuluoti atsargiai.
 
Naujųjų skolinių duomenų bazę parengė Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyrius. Būsime dėkingi už bet kokį komentarą!

_______________________________________
 

Pagrindiniai NSDB duomenys buvo sukaupti vykdant VLKK remiamą projektą Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos tyrimas: 1998–2008 (projektas vykdytas 2007–2010 m. Lietuvių kalbos institute; vadovė Loreta Vaicekauskienė, pagrindiniai dalyviai – Jurgita Girčienė, Rita Miliūnaitė, Rasuolė Vladarskienė, dalį laiko dirbo Giedrius Tamaševičius, Skaistė Aleksandravičiūtė, Agnė Kalninytė). LKI skyrus papildomą finansavimą, tuo metu suprogramuota vidinio naudojimo bazė duomenims įvesti. 

Internetinė NSBD sukurta 2013 m. Ankstesnis duomenynas gerokai papildytas ir pildomas toliau. Pagrindiniai rengėjai: Loreta Vaicekauskienė (red.) ir Laima Nevinskaitė; pradiniu etapu dirbo Skaistė Aleksandravičiūtė ir Giedrius Tamaševičius.

_______________________________________

DOI: https://doi.org/10.35321/nsdb