LT EN
tanatopraktika tam tikras moni? palaik? konservavimas
Originalo forma < thanatos, praktikos
Susiję žodžiai tanatopraktikas, tanatovizaas, tanaturizmas

Vartosenos pavyzdžiai

Tanatopraktika ir balzamavimas. Balzamavim? ir tanatopraktik? atliekantys asmenys.
Tanatopraktika – tai žmoni? palaik? irimui sustabdyti taikomas specialus k?no paruoimas, kuri atlieka laidojimo paslaug? specialistai, iklaus? atitinkam? mokymo kurs? ir turintys tai patvirtinant? sertifikat?. 2008-09-17, ratas.

Tanatopraktika – žmoni? palaik? rengimu arvojimui ir laidojimui – domisi vis daugiau gyventoj?. Vilniaus rajone pirm? kart? surengti tanatopraktik? asistent? mokymo kursai [...]. LR 2008.