LT EN
harmonizavimas teisės aktų derinimas
Originalo forma < harmonia
Atitikmenys derinimas
Susiję žodžiai harmonizacija, harmonizuoti, harmonizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Be to, mūsų turimomis žiniomis, Europos Sąjungos valstybėse teisinės metrologijos reikalavimai telekomunikacijų įrangai nėra taikomi, todėl Lietuvos operatoriai, turėdami įgyvendinti Projekte numatytus reikalavimus, neturėtų geriausios užsienio patirties, kuria galėtų remtis ir turėtų sukurti atskirą unikalią Lietuvos sistemą šioje srityje. Tokia situacija būtų nesuderinama su Europos Sąjungos harmonizacijos siekiais. Komiteto išvada, 2006-06-06.

Kyla klausimas, ar Komisijos parengtame Pasiūlyme nurodytas baudžiamųjų sankcijų harmonizavimas yra proporcingas Pasiūlymu siekiamiems tikslams. Komiteto išvada, 2006-10-30.

Iki šios direktyvos priėmimo selekcininko teisių apsaugos reguliavimo harmonizavimas buvo skirtas kitiems selekcininko teisių apsaugos klausimams, tačiau ne gynimo būdams ir priemonėms. ŽŪM aiškinamasis raštas, 2006-06-23.

2006 m. turi pasirodyti EK rekomendacijos dėl ES teisės harmonizavimo autorių teisių gynimo srityje. Komiteto išvada, 2006-07-14.

Siūloma veiksmų programoje numatomi įvairūs veiksmai: reglamentavimo harmonizavimas, strateginis skatinimas, speciali parama ir koordinavimo priemonės. Komisijos komunikatas, 2006-01-17.