LT EN
kammerspiel kino filmų stilius
Originalo forma Kammerspiele

Vartosenos pavyzdžiai

Tad W.F. Murnau „Nosferatu" ir Kammerspiel stiliaus pradžią žymėjusio „Paskutinio žmogaus", Roberto Wiene‘s „Daktaro Kaligario kabineto", Fritzo Lango „Metropolio" ar W.F. Pabsto „Pandoros skrynios" („Lulu") atradimai taip pat išlieka aktualūs ir šių dienų kino kūrėjams bei sinefilams. 7 MD 2004.

Filmas sukurtas tada, kai vokiečių ekspresionizmas ir kammerspiel stilius akivaizdžiai ėmė išsisemti, „Liūdesio skersgatvis" privertė prabilti apie G.W. Pabstą ir atkreipė vokiečių kinematografininkų dėmesį į realias visuomenės gyvenimo problemas. intern. inf. 2010.

Kitaip nei dauguma F. W. Murnau darbų, technine prasme „Paskutinis žmogus" laikomas Kammerspiel , o ne ekspresionistiniu filmu. intern. inf. 2010.