LT EN
mikrofinansavimas mažos apimties finansinių paslaugų suteikimas
Originalo forma microfinancing
Susiję žodžiai mikrofinansai

Vartosenos pavyzdžiai

Naudojant bendras ES lygmens duomenų bazes, kuriose kaupiama informacija apie su mikrofinansų sektoriumi (individais, įmonėmis ir MFI) susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir nuostolius, taip pat bendras ES masto vertinimo priemones, kurios atitinka gerąją praktiką šiame sektoriuje, galima padėti kredito institucijoms plėtoti mikrofinansavimo veiklą. EK komunikatas, 2007-11-13.

finansinio švietimo veiklą vykdo įvairūs veikėjai - nuo finansinės priežiūros institucijų iki suaugusiųjų švietimo agentūrų; konsultavimo paskolų klausimais įstaigos, socialiniai darbuotojai, finansų sektoriaus federacijos, mikrofinansavimo organizacijos, vartotojų atstovai, švietimo institucijos, atskiros finansų įmonės, aprūpinimo būstu institucijos ir kt. EK komunikatas, 2007-12-18.