LT EN
horizontalumas priklausymas tam pačiam lygmeniui
Originalo forma horizōn
Susiję žodžiai horizontalus

Vartosenos pavyzdžiai

Informacinės visuomenės plėtros horizontalumas lemia plačią galimų intervencijų sritį. Žin. 2004, Nr. 123-4486, nutarimas.

2008 metams numatyta Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninė parama veiksmų programų administravimui tarp institucijų grupių paskirstoma taip: [...] pagal prioritetą ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos administruojamų veiksmų programų priemonių horizontalumo koeficientą. Žin. 2008, Nr. 59-2231, įsakymas.