LT EN
profilis mokymosi kryptis
Originalo forma profile
Susiję žodžiai profiliavimas, profiliuoti, profilinis

Vartosenos pavyzdžiai

Rengiant moksleivius profiliniam mokymui, 9-10 pagrindinės mokyklos klasėse (1-2 gimnazijos klasėse) įgyvendinami profiliavimo pradmenys: moksleiviams sudaromos sąlygos apsispręsti dėl tolesnio mokymosi, pasirinkti mokymosi kryptį (profil į). Tęsdamas mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą moksleivis renkasi vieną iš šių profilių: humanitarinį; realinį; technologinį; meninį. Žin. 2002, Nr. 38-1414, įsakymas.

Gimnazijos trečiųjų, vidurinės mokyklos, specialiosios mokyklos, suaugusiųjų mokymo centro, suaugusiųjų vidurinės mokyklos, suaugusiųjų ar jaunimo vakarinių pamaininių vienuoliktųjų klasių moksleiviams siūlomi ne mažiau kaip du profiliai ir keturios pakraipos. Nacionalinėje menų mokykloje, menų gimnazijoje, profesinėje mokykloje ir konservatorijoje - ne mažiau kaip vienas mokyklos specifiką atitinkantis profilis. Žin. 2002, Nr. 84-3674, įsakymas.

Registre apie pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, pagrindinio profesinio mokymo programas vykdančias institucijas ir jų padalinius kaupiami šie duomenys: [...] 17.29.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris, data, mokslo metai, kuriais leista vykdyti profilinį mokymą, ir mokymo profilis. Žin. 2007, Nr. 60-2333, įsakymas.