LT EN
tutorius studento ar stažuotojo praktikos vadovas
Originalo forma tutor
Atitikmenys praktikos vadovas
Susiję žodžiai tutorialas

Vartosenos pavyzdžiai

Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, kompetencijos kėlimas, taip pat plėtojant mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslinę veiklą; studentų praktikantų, mokslo daktarų stažuotojų praktikų vadovų (tutorių) rengimas, gebėjimų ugdymas įmonėse. Žin. 2005, Nr. 102-3799, įsakymas.