LT EN
bioetinis susijęs su bioetika
Originalo forma bios [gr.], ethica [lot.]
Susiję žodžiai bioetika

Vartosenos pavyzdžiai

Tada visas šis kompleksas dalykų, t.y. bioetinių dalykų, tampa tarpvalstybinių santykių objektu. Stenograma, 2000-04-11.

Bioetiniai prokreacinių (reprodukcinių) technologijų klausimai. Žin. 2007, Nr. 19-740, įsakymas.