LT EN
geoinformacija informacija apie objekto erdvinę padėtį
Originalo forma geoinformation
Susiję žodžiai geoinformacinis

Vartosenos pavyzdžiai

Geoinformacijos sistemos – dokumentų ir duomenų tvarkymo bei paieškos sistemos, turinčios sąsajų su žeme, jos tyrimu bei naudojimu. Priėmė LRS, 2000-05-23.

Valstybės teritorijų planavimo duomenų banko tvarkymo įstaiga – Aplinkos apsaugos agentūra [...] teikia geoinformaciją valstybės institucijoms ir kitiems naudotojams. Priėmė LRV, 2004-11-10.

Geoinformacija – informacija, gaunama sisteminant, analizuojant geoduomenis ir su jais susijusius duomenis. Geoduomenys - geografinę (erdvinę) padėtį, formą, tarpusavio ryšius ir unikalumą apibūdinantys duomenys apie geoobjektą, saugomi skaitmenine forma. Žin. 2006, Nr. 40-1449, įsakymas.