LT EN
provosai Nyderlanduose apie 7 deš. kilęs jaunų anarchistų judėjimas
Originalo forma provo

Vartosenos pavyzdžiai

Labiausiai provosai pagarsėjo Olandijoje, surengę Baltojo dviračio akciją. ŠA 1998.

„Provo" nariai kūrė vadinamuosius „Baltuosius planus", kuriais siūlė spręsti ekologines ir socialines miesto problemas. Jie visuomet buvo pateikiami kaip provokacijos Olandijos valdžios struktūroms. Vienas ryškiausių – „Baltųjų dviračių planas". „Provo" pasirašyti atsišaukimai, išklijuoti po visą miestą, kvietė miestiečius naudotis nemokamais baltaisiais dviračiais, kurie bus palikti neprirakinti įvairiose vietose. Stewart Home. Kultūros antpuolis: utopinės srovės nuo letrizmo iki „Klasių kovos". Iš anglų k. vertė Redas Diržys. K.: Kitos knygos, 2009. (intern. inf.)