LT EN
Dalintis Facebook'e

NSDB šaltiniai

Skoliniai į Naujųjų skolinių duomenų bazę (NSDB) daugiausia buvo renkami rankiniu būdu, visų pirma, iš pagrindinių dienraščių, taip pat specializuotos (kultūrinės, jaunimo ir kt. periodinės) spaudos, interneto, Lietuvos Respublikos bei ES dokumentų.

Laikraščiai ir žurnalai sudarė didžiąją šaltinių dalį, iš viso apie 70 pavadinimų. Iš didumos spaudos šaltinių skoliniai buvo renkami peržiūrint pasirinktus konkrečių metų numerius. Dokumentai buvo renkami iš Seimo teisės aktų bazės ir ES dokumentų bazės „EUR-Lex“; jie taip pat buvo skaitomi pasirinktinai. Iš interneto tekstų šiek tiek buvo skaitoma populiarių diskusijų forumų (pvz., mama.lt, supermama.lt, tindirindi.lt), taip pat asmeninių tinklalapių, tačiau dažniau internete per google paiešką ieškota papildomų vartosenos pavyzdžių ir formų variantų spaudoje fiksuotiems NSDB skoliniams. Internetiniai šaltiniai salygiškai suskirstyti į informacinę ir komunikacinę interneto dalis: pirmajai priskirti informuojamojo pobūdžio vienakryptės, monologiškos komunikacijos tekstai (pvz., portalai, tinklaraščiai, verslo įmonių puslapiai, internetinė spauda ir kt.), antrajai – interakcinio pobūdžio dialoginiai tekstai (pvz., komentarai, forumai, pokalbiai ir pan.).

Nesistemingai, tačiau į NSDB taip pat įtraukta šiek tiek skolinių iš neperiodinės spaudos (dalykinių sričių tekstų ar grožinės literatūros) ir spaudos, interneto, miesto viešosios reklamos.
 
Šaltiniai NSDB nurodomi prie skolinių vartosenos pavyzdžių – pateikiamas visas arba sutrumpintas pavadinimas ir metai. Jei cituojamas periodinio leidinio internetinis variantas, pridedama patikslinanti santrumpa (intern.). Iš internetinių šaltinių nurodomi didžiųjų portalų pavadinimai, kitų pateikiama tik santrumpa intern. ir metai.
 
NSDB naudojamos šaltinių santrumpos:
 
dalyk. – dalykinė literatūra
grož. – grožinė literatūra
intern. – internetinis šaltinis
intern. inf. arba inf. – informuojamojo pobūdžio, monologinis interneto tekstas
intern. kom. arba kom. – komunikacinio pobūdžio, dialoginis interneto tekstas
LM – „Literatūra ir menas“
LR – „Lietuvos rytas“
LR (K) – „Lietuvos ryto“ priedas „Krepšinis“
LR (M) – „Lietuvos ryto“ priedas „Mes“
LR (S) – „Lietuvos ryto“ priedas „Stilius“
LR (TV) – „Lietuvos ryto“ priedas „TV antena“
R – „Respublika“
r. – reklama
spauda 1991–1996 – automatiškai atrinkti skoliniai iš spaudos tekstyno *
ŠA – „Šiaurės Atėnai“
vieš. inf. – viešoji informacija (įvairi reklama mieste – iškabos, skelbimai, lankstinukai ir kt.)
Žin. – „Valstybės žinios“
VŽ – „Verslo žinios“
7MD – „7 meno dienos“
15 min. – „15 minučių“
 
_______________________________________
* Pavyzdžiai atrinkti iš: Jurgita Mikelionienė, 2000: Naujoji lietuvių kalbos leksika (1991–1996 m. kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu), Daktaro disertacijos priedas: Naujažodžių konkordansas, Kaunas: VDU.