LT EN
modalus vienos (ppr. transporto) rūšies
Originalo forma modal
Kitos formos modalinis
Atitikmenys vienarūšis
Susiję žodžiai intermodalumas, intermodalus, multimodalumas, multimodalus, intermodalumas, multimodalumas

Vartosenos pavyzdžiai

Tam reikia tokių prioritetų: sukurti racionalias modalias ir intermodalias transporto valdymo sistemas [...]. EP sprendimas, 1998-12-22.

Lygiagrečiai su multimodalinio transporto plėtra svarbus išlieka ir modalinis transporto plėtros aspektas. Žin. 2004, Nr. 33-1071, įsakymas.

[...] bus darniau skirstomas modalinis transporto srautų perkėlimas ir kelių eismo mažinimas pagal transporto rūšis ir projektų rūšis. EK pasiūlymas, 2008-12-10.