LT EN
mersas kurio nors Mercedes-Benz markės automobilio įvardijimas
Originalo forma < Mercedes-Benz

Vartosenos pavyzdžiai

Naktis su naujųjų rusų „mersu" už 12 tūkstančių dolerių. kauno.diena inf. 2003.

Paganyti akis galės ir moteriškų grožybių pasiilgę, ir nesveikai susijaudinę dėl mersų bei noškių, ir neužmiegantys dėl mados pasaulio netikėtumų. FHM 2004.

Nespėjus jiems manęs nuodugniai išanalizuoti (rentgeno žvilgsnis), užsidegė žalias šviesoforo signalas ir "merso" vairuotojas spyrė per pedalą ir dingo horizonte. intern. kom. 2008.

Mersas ir afrikoje mersas. intern. kom. 2008.