LT EN
harmonizacija teisės aktų suderinimas
Originalo forma < harmonia
Atitikmenys derinimas
Susiję žodžiai harmonizavimas, harmonizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Tai, kad šioje srityje negalima harmonizacija (išskyrus tam tikrus aspektus, nesusijusius su Lietuvos Respublikos institucijose diskutuojamais klausimais) yra pažymėjęs ir Europos Teisingumo Teismas. Komiteto išvada, 2005-04-19.

Ši programa yra parengta remiantis 2004 m. lapkričio mėn. Tarybos išvadomis dėl harmonizacijos. EK komunikatas, 2005-10-07.

Tokia situacija būtų nesuderinama su Europos Sąjungos harmonizacijos siekiais. Komiteto išvada, 2006-06-06.

Be to, nustatoma, kad harmonizacija turi vykti aukšto autorių ir atlikėjų apsaugos lygio pagrindu. Išvada, 2007-03-19.