LT EN
socializuotis prisitaikyti gyventi visuomen?je
Originalo forma socialize
Susiję žodžiai socialaizingas

Vartosenos pavyzdžiai

Profiliavimas leidia labiau individualizuoti mokym?, sudaryti moksleiviams s?lygas?gyti isamesni? ir kryptingesni? ini?, iugdyti bendruosius bei specialiuosius geb?jimus, tikslingai orientuotis? pasirinkt? profesin?s veiklos ar tolesni? studij? srit?, spar?iau socializuotis. in. 1998, Nr. 58-1633,?sakymas.

Mokyklos nelankantiems, mokymosi motyvacij? praradusiems jaunuoliams socializuotis, gr?ti prie nuoseklaus vietimo (-si) padeda jaunimo mokyklos. in., 2004, Nr. 30-995, LRV nutarimas.