LT EN
socializuotis prisitaikyti gyventi visuomenėje
Originalo forma socialize
Susiję žodžiai socialaizingas

Vartosenos pavyzdžiai

Profiliavimas leidžia labiau individualizuoti mokymą, sudaryti moksleiviams sąlygas įgyti išsamesnių ir kryptingesnių žinių, išugdyti bendruosius bei specialiuosius gebėjimus, tikslingai orientuotis į pasirinktą profesinės veiklos ar tolesnių studijų sritį, sparčiau socializuotis. Žin. 1998, Nr. 58-1633, įsakymas.

Mokyklos nelankantiems, mokymosi motyvaciją praradusiems jaunuoliams socializuotis, grįžti prie nuoseklaus švietimo (-si) padeda jaunimo mokyklos. Žin., 2004, Nr. 30-995, LRV nutarimas.