LT EN
antipiratinis skatinantis teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių naudojimą
Originalo forma < anti, peirates
Susiję žodžiai piratas

Vartosenos pavyzdžiai

Teikti organizacinę-techninę paramą asociacijoms (Lietuvos muzikos industrijos asociacijai, Fonogramų gamintojų ir platintojų asociacijai, INFOBALT autorių teisių agentūrai ir kitoms), rengiančioms informacines kampanijas ir antipiratines akcijas, pabrėžiančias intelektinės nuosavybės apsaugos svarbą. Žin. 2004-03-30, Nr. 47-1559, įsakymas.

Parengti antipiratinio centro, skirto padėti policijai vykdyti intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemones, koncepciją. Žin. 2006-10-21, Nr. 112-4273, LRV nutarimas.

Autorių teisių ir gretutinių teisių antipiratinių akcijų projektų dalinio finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja autorių teisių ir gretutinių teisių antipiratinių akcijų projektų (toliau – projektai), iš dalies finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – lėšos), paraiškų teikimo, svarstymo, vertinimo, taip pat lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. [...] antipiratinė akcija – bet kokia viešai skelbiama ar platinama informacija, viešas renginys ar švietimo programa, kurių tikslas skatinti teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių naudojimą ir rodyti pagarbą autorių ir kitų meno kūrėjų teisių apsaugai. Žin. 2007, Nr. 74-2961, įsakymas.

Antipiratinio centro steigimo poreikį sąlygoja valstybės intelektinės nuosavybės politikos kryptys. Antipiratinio centro uždaviniai: skatinti intelektinės nuosavybės teisių turėtojų bendradarbiavimą kovojant su intelektinės nuosavybės piratavimu; padėti muitinei, policijai, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos institucijoms vykdyti intelektinės nuosavybės teisių gynimo priemones; dalyvauti antipiratinių akcijų ir kitų prevencinių priemonių programose; šviesti visuomenę intelektinės nuosavybės teisių klausimais; kaupti ir analizuoti informaciją, kitų valstybių patirtį ginant intelektinę nuosavybę. Žin. 2008, Nr. 89-3561, įsakymas.