LT EN
paneuropinis visos Europos
Originalo forma pan-
Atitikmenys europinis
Susiję žodžiai eurotrash

Vartosenos pavyzdžiai

1998 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimas 98/574/EB dėl bendro techninio reglamento, nustatančio viešojo paneuropinio korinio skaitmeninio antžeminio judriojo ryšio bendrajam prijungimui skirtus reikalavimus (II etapas) (antrasis leidimas), turi būti įtrauktas į šį Susitarimą. Jungtinio komiteto sprendimas, 1999-09-24.

Paneuropinių atsakymų į didžiuosius iššūkius parengimas / 3.1 Paneuropinis iššūkis. Europos Konvento pranešimas, 2002-06-25.

Komandiruoti Seimo narį Joną ČEKUOLĮ į Sankt Peterburgą (Rusijos Federacija) 2004 m. balandžio 14– 18 dienomis dalyvauti tarptautinėje konferencijoje paneuropinio bendradarbiavimo klausimais ir NVS tarpparlamentinės asamblėjos plenarinėje sesijoje. Seimo valdybos sprendimas, 2004-04-09.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (sprendimu dėl IDABC) 2005 m. sausio 1 d. buvo pradėta penkerių metų programa dėl suderinto paneuropinių e. valdžios paslaugų teikimo valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams kaip IDA ir IDA II programų tęsinys. EK komunikatas, 2006-10-24.

Siekiant reikšmingos taikomųjų tyrimų sveikatos srityje pažangos, kuri yra būtina užtikrinant, kad biomedicinos tyrimai duotų praktinės naudos ir pagerintų gyvenimo kokybę, taip pat reikia taikyti daugiadisciplininius ir paneuropinius metodus, įtraukiant įvairius suinteresuotus subjektus. Europos Parlamento sprendimas, 2006-12-18.

Tikslas
Integruotų, saugesnių, ekologiškesnių ir modernesnių paneuropinių transporto sistemų, naudingų visiems piliečiams, visuomenei ir klimato politikai, saugančių aplinką ir gamtinius išteklius kūrimas. Oficialusis leidinys L, 2006-12-30, Nr. 412, sprendimas.

Pagrindinės šio tinklo sudedamosios dalys yra paneuropinių transporto koridorių sistemos viduje esančios jungtys. Priėmė LRV, 2009-04-15.