LT EN
sertifikacija tam tikra kokybės ar kilmės nustatymo procedūra
Originalo forma certificat
Susiję žodžiai desertifikavimas, desertifikuoti, sertifikatas, sertifikavimas, sertifikuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Sertifikacijos įstaiga - juridinis asmuo, atliekantis sertifikavimo ir kontrolės procedūras, pagal šių Taisyklių reikalavimus. Žin. 2002, Nr. 84-3658, įsakymas.

Ši direktyva taikoma kiekvienam prekių ar paslaugų ženklui, kuris gali būti registruojamas arba gali būti kreipiamasi dėl jo registracijos valstybėje narėje kaip individualaus prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo ar garantinio arba sertifikacijos ženklo. Direktyva, 2006-12-19.

2006 metais buvo baigtas įgyvendinti atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų, sertifikacijos įstaigų) plėtros priemonių planas. Žin. 2007, Nr. 38-1418, LRV nutarimas.