LT EN
mediacija civilinių ginčų sprendimo procedūra
Originalo forma mediatio
Atitikmenys taikinamasis tarpininkavimas
Susiję žodžiai medializacija, mediatorius

Vartosenos pavyzdžiai

Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) (toliau - taikinamasis tarpininkavimas) - civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli civilinių ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda civilinio ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Žin. 2008, Nr. 87-3462, įstatymas.

Projekte nėra nustatyta būtinybė įtraukti į mediacijos procesą visas ginčo šalis. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai yra keli kreditoriai ir (arba) keli skolininkai, dėl mediacijos gali susitarti tik kai kurie iš jų, o likusieji net nežinos apie vykstančią mediaciją bei jos metu sudarytą mediacijos sutartį, kuri gali turėti įtakos likusiųjų ginčo šalių teisėms ir pareigoms. [...] Atkreiptinas dėmesys, kad mediacijos tikslas yra padėti šalims be teismo pagalbos išspręsti tarp jų kilusį ginčą. Komiteto išvada, 2008-05-08.

Alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmai, ypač mediacija, gali papildyti teisminę sistemą ir būtų perspektyvi alternatyva ir MVĮ, ir didesnėms bendrovėms, jei tokie mechanizmai būtų greiti, patikimi ir ekonomiški. EK komunikatas, 2008-07-16.

Siūloma direktyva siekiama sudaryti geresnes ginčų sprendimo sąlygas ir propaguoti taikų ginčų sprendimą skatinant naudotis mediacija bei užtikrinant subalansuotą mediacijos ir teismo proceso ryšį. EK komunikatas, 2008-03-07.