LT EN
validuoti tinkamai patvirtinti
Originalo forma < validare
Susiję žodžiai validacija, validus, validavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Tyrimai turi būti atliekami pagal nustatytas ir validuotas procedūras. Žin. 2001, Nr. 83-2913, įsakymas.

[...] jeigu vietoje rašytinių dokumentų gamintojas naudoja elektroninę, fotografinę ar kitą duomenų apdorojimo sistemą, gamintojas turi validuoti šią sistemą, įrodydamas, jog duomenys bus tinkamai saugomi visą numatytą saugojimo laikotarpį. Žin. 2002, Nr. 98-4393, įsakymas.

Šios direktyvos V priede keliems toksiškumo tipams yra nurodyti validuoti in vitro bandymų metodai, ir šie metodai atitinkamais atvejais turi būti taikomi. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva.

Rinkodaros teisės turėtojas turi užtikrinti, kad kraujo preparatų gamybos ir gryninimo procesai būtų tinkamai patvirtinti (validuoti). Įstatymo projektas, 2005-09-13.

Patalpos ir jose naudojama įranga, kuri turi lemiamos įtakos gaminamų produktų kokybei, turi būti kvalifikuotos ir tvirtintos (validuotos). Žin. 2005,Nr. 90-338, įsakymas.

Visų tyrimų metodai turi atitikti mokslo pažinimo lygį, esantį sąrankos pateikimo metu, ir turi būti validuoti. Žin. 2008, Nr. 128-4912, įsakymas.